TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ 22. OLAĞAN GENEL KURULU İLANI

Türkiye Parazitoloji Derneği  22. Olağan Genel Kurulu 20 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 17:00’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci Genel Kurul Toplantısı 27 Eylül 2017 günü saat 17:00’de aynı adreste, aynı gündem ile yapılacaktır.

Genel kurulda oy kullanacak üyelerimizin dernek aidatlarını ödemiş olmaları gerekmektedir.

Bütün üye arkadaşlarımızın toplantıya katılmalarını önemle rica ederim.

Yönetim Kurulu Adına Başkan
Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL

 

Gündem:

1.     Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

2.     Genel Kurul Divan Teşekkülü

3.     Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve bilanço

4.     Denetim Kurulu Raporunun Okunması

5.     Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları hakkında konuşmalar ve kurulların ibrası

6.     Üyelik aidatlarının 2017-2018 yılları için saptanması

7.     Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

8.     Dilek ve Temenniler

9.     Kapanış

 

 
20. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ WEB SAYFALARI
25-29 Eylül 2017 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenleyeceğimiz Uluslararası Katılımlı, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi web sayfaları açılmıştır.
Kongre ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
 
"TÜRKİYE PARAZİTLERLE MÜCADELEDE YETERSİZ KALIYOR"

Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yusuf Özbel, Türkiye’de parazitlerle mücadele için uzman bulunmadığını belirtti ve bunun da parazit hastalıklarının teşhisinde sıkıntılara yol açtığını söyledi.

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ SÜLEYMAN GÜLEN'in Haber Hürriyeti sitesinde yayınlanan haberi için tıklayınız.

 

20. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ ESKİŞEHİR'DE
Değerli Üyelerimiz, Sevgili Meslekdaşlarımız,
Sizleri 25-29 Eylül 2017 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenleyeceğimiz Uluslararası Katılımlı, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi'nde  aramızda görmek istiyoruz.
Kongre ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI
Türkiye Parazitoloji Derneği Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda başkanlığa Yusuf Özbel, başkan yardımcılığına Hasan Eren, sekreterliğe Derya Dirim Erdoğan, saymanlığa Seray Töz, üyeliklere ise Cüneyt Balcıoğlu, Ayşen Gargılı ve Soykan Özkoç getirilmiştir.
   
TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Parazitoloji Derneğinin  2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 18/10/2016   tarihinde saat 14:00 ‘da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Şevket Yaşarol Kütüphanesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı Tutanağı

   

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ 18/10/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULUNDA YAPILAN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

Madde

Eski Hali

Yeni Hali

7

Genel Kurul, Derneğin en yüksek ve yetkili organıdır. Genel Kurul iki (2) yılda bir Ekim ayında olağan toplantısını yapar. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

Genel Kurul, Derneğin en yüksek ve yetkili organıdır. Olağan Genel Kurul toplantısı, iki (2) yılda bir olmak üzere, tek rakam ile sonlanan yılların Eylül ayında Ulusal Parazitoloji Kongresi’nin düzenlendiği yerde yapılır, mücbir sebeplerle bilimsel kongre düzenlenemediği hallerde Dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde Dernek merkezinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Toplantı için Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerleşim birimlerinde de yapılabilir.

 

22

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şube Genel Kurulu’na katılacak üyeler, en az on beş (15) gün önceden günü, saati ve yeri bir mahalli gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, iki (2) yılda bir, tek rakam ile sonlanan yılların Mayıs ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şube Genel Kurulu’na katılacak üyeler, en az on beş (15) gün önceden günü, saati ve yeri bir mahalli gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

   
21. Genel Kurul İlanı

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ 21. OLAĞAN GENEL KURULU İLANI

Türkiye Parazitoloji Derneği  21. Olağan Genel Kurulu 11 Ekim 2016 salı günü saat 13:00’te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Şevket Yaşarol Kitaplığında aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 18 Ekim 2016 günü aynı yer ve saatte, aynı gündem ile yapılacaktır.

Genel kurulda oy kullanacak üyelerimizin dernek aidatlarını ödemiş olmaları gerekmektedir.

Bütün üye arkadaşlarımızın toplantıya katılmalarını önemle rica ederim.

Yönetim Kurulu Adına Başkan
Prof.Dr.M.Ali ÖZCEL

Gündem: 

1.      Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

2.      Divan Teşekkülü

3.      Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve bilanço

4.      Denetim Kurulu Raporunun Okunması

5.      Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları hakkında konuşmalar ve  kurulların  ibrası

6.      Üyelik aidatlarının 2016-2017 yılları için saptanması.

7.      Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi.

8.      Dilek ve Temenniler.

9.      Kapanış

 
19. Ulusal Parazitoloji Kongresi 5-9 Ekim 2015'de Erzurum'da gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Meslekdaşlarım,
Sizleri 05-09 Ekim 2015 tarihlerinde Renaissance Polat Erzurum Hotel’de düzenlediğimiz 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu'na desteğiniz ve katılımınız için teşekkür eder, bir sonraki kongrede buluşmak üzere, sevgi ve saygılar sunarım.


Prof. Dr. M. Ali ÖZCEL
Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı

   
   
TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ yeni web sitesi açıldı
Türkiye Parazitoloji Dergisi artık sadece elektronik ortamda online yayınlanıyor. Dergiye başvuru işlemleri ve yayınları görüntülemek için lutfen www.turkiyeparazitolderg.org sayfalarını ziyaret ediniz.
18. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi  28 Eylül - 4 Ekim 2013 tarihlerinde Denizli -Karahayıt'ta, PAM otel'de Pamukkale Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılı bilgiye kongre sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.
 
   

Yeni Kanun Resmi Gazete'de yayınlandı

TBMM'de kabul edilen, Tıpta Uzmanlık Ana Dalları ve eğitim sürelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426-1.htm

   
   

Tıbbi Parazitoloji’nin Yan Dal Olarak Düzenlenmesine Danıştay’dan İptal

Danıştay 8. Dairesi 19.01.2011 tarih, E 2009/6617 K 2010/128 sayılı kararı ile “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nin Tıbbi Parazitoloji alanını, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı iki yıllık bir yan dal olarak belirleyen Ek-3 sayılı çizelgesinin 43. satırında yer alan düzenlemenin iptaline oybirliği ile karar verdi.

Türkiye Parazitoloji Derneği tarafından Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı’na açılan davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi kararında; “idari istikrar oluşturacak biçimde 1962 yılından beri ayrı bir uzmanlık anadalı olarak belirlenen parazitoloji disiplininin yan dal olarak düzenlenmesini hukuki zemine oturtacak, idarenin takdir hakkını ve düzenleme yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca kullandığını ortaya koyacak bilimsel gerekçenin bulunmadığı anlaşıldığından Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin; Tıbbi Parazitoloji alanını, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı iki yıllık bir yan dal olarak düzenleyen Ek-3 sayılı çizelgesinin 43. satırında hukuka uyarlık görülmediği” belirtilmiştir.

Bilindiği gibi daha önce de, Ankara 7. İdare Mahkemesi 24.12.2009 tarih, E2009/405, K2009/1930 sayılı kararı ile Tıp Fakülteleri bünyesindeki Parazitoloji Anabilim Dalının Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer alması yönünde tesis edilen 6.11.2008 günlü ve 2008.21.2489 sayılı YÖK Genel Kurulu kararının iptaline karar vermişti.

Derneğimiz, Tıbbi Parazitoloji’nin Anadal uzmanlığı olarak düzenlenmesine yönelik mücadelesini çeşitli platformlarda sürdürmeye devam edecektir.

Danıştay Kararı

 

   

Parazitoloji Anabilim Dalı Hakkında YÖK Kararı

YÖK Genel Kurulu'nun 21.07.2009 tarihli toplantısında " 6.11.2008 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan Tıp Fakülteleri bünyesindeki Parazitoloji Anabilim Dalı'nın Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer alması konusundaki kararın, Anlara 7. İdare Mahkemesi'nin yerdiği Yürütmeyi Durdurma karaı uyarınca iptal edilerek Parazitoloji Anabilim Dalı'nın Tıp Fakülteleri bünyesinde açılmasına" karar verilmiş olup, karar ilgili üniversitelere tebliğ edilmiştir.

   
İdare Mahkemesi Kararı


Ankara 7. İdare Mahkemesi 24.12.2009 tarih, E2009/405, K2009/1930 sayılı kararı ile Tıp Fakülteleri bünyesindeki Parazitoloji Anabilim Dalının Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer alması yönünde tesis edilen 6.11.2008 günlü ve 2008.21.2489 sayılı YÖK Genel Kurulu kararının iptaline karar vermiştir.

karar metni